ZAŠČITA ZA ADSL

ADSL linijo priključimo na vhod zaščite, izhod pa povežemo z MODEM-om.

Zaščitni podaljški imajo oznako PPZ/T. Število vtičnic je poljubno (primer s 4 vtičnicami: PPZ4/T). Po potrebi se lahko na podaljšek doda zaščito za druge elemente (primer podaljška za TV in telefon: PPZ4/TV-T)