ZAŠČITE ZA IP TELEFONIJO

Telefonsko linijo, ki prihaja iz komunikacijskega prehoda priključimo na vhod zaščite, izhod pa povežemo s telefonsko napravo.

V primeru, da je telefon analogen, se uporabi zaščita z oznako T, ki ščiti analogno linijo.
Zaščitni podaljški imajo oznako PPZ/T. Število vtičnic je poljubno (primer s 4 vtičnicami: PPZ4/T). Po potrebi se lahko na podaljšek doda zaščito za druge elemente (primer podaljška za TV in telefon: PPZ4/TV-T)
V primeru, da je telefon IP, se uporabi zaščita z oznako E, ki ščiti ethernet mrežo (PPZ/E).

Za vse druge primere, prosimo pokličite 01 8983 753.